Renovatie Weegbreeflat Soest
Renovatie Isabellaland
116_Rietveldwoningen Utrecht_
Renovatie De Vier Geuzen
Renovatie Mendelweg Boskoop

De afgelopen jaren is ons bureau intensief werkzaam geweest in de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Renovaties, grootonderhoud aan bestaand bezit van woningcorporaties en beleggers. Bij dergelijke opgaven vormt de bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.

Vanaf het begin van de jaren ’90 is veel ervaring opgedaan in de aanpak van de Elementum-wijken in Maassluis voor de Woningstichting Maassluis (momenteel de MaasDeltaGroep). Vanaf dat moment heeft A3 Architecten zich ontwikkeld tot een bureau dat zich vooral op deze markt actief toont. Naast deze ontwikkeling in de naoorlogse woningbouw, was het bureau al actief in de vooroorlogse woningvoorraad.

Onze opdrachtgevers bestaan dan ook voor 80% uit woningcorporaties en gemeenten. In plaatsen als Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Delft, Den Haag, Utrecht en Breda heeft ons bureau grootschalige renovaties uitgevoerd.

In 2012 werd ons ontwerp voor de casco-renovatie “De Toekomst” in Vlaardingen genomineerd voor de Gulden Feniks, de Nationale Renovatieprijs. En in 2015 werd de renovatie “Mendelweg” in Boskoop genomineerd voor de VKG Architectuurprijs.

Groot-onderhoud, renovatie, vernieuwbouw, casco-renovatie, optoppen, aanbouwen, opplussen, entreeverbetering, restylen en upgraden zijn termen uit onze dagelijkse praktijk.


RENOVATIE PROJECTEN: