Project: Bergstraat, Rotterdam.

Programma:
13 eengezinswoningen, 10 studentenwoningen, 2 bovenwoningen en één winkel.

Diverse woningen aan de Bergstraat en de Bleiswijkstraat stonden leeg of werden gekraakt. De panden aan de Bergstraat en de Bleiswijkstraat 40 en 42 worden gerenoveerd. Voor de overige panden in de Bleiswijkstraat wordt sloop/nieuwbouw gerealiseerd.

Constructie renovatie:
Bovenbouw: bestaande houten vloer uitgevlakt en versterkt d.m.v. opgeklampte balken, bestaande metselwerk wanden zijn waar nodig opnieuw gemetseld. En het dakbeschot is vervangen door nieuwe dakplaten.

Fundering: de fundering is hersteld d.m.v. stalen buispalen en een in het werk gestorte betonvloer met kassen in de dragende wanden. Op deze vloer is een kalkzandsteen wand gemetseld. Waarop een PS-systeemvloer als begane grondvloer is gelegd.

Constructie nieuwbouw:
Bovenbouw: kalkzandsteen wanden, de vloeren bestaand uit breedplaatvloeren. En het dak is uitgevoerd in breedplaatvloer met t.p.v. de schuinen kap een geïsoleerde dakplaat waarbij enkele stalen spantjes de breedplaat nog ondersteund.

Fundering: Olivier schroefpalen, funderingsbalken in het werk gestorte beton. Begane grondvloer een geïsoleerde ribcasettevloer.