163_De Hoogt Dongen_
181_Oude Westen Rotterdam_9
Stedenbouw expertise
116_Rietveldwoningen Utrecht_4
Steden groeien, veranderen, verduurzamen. Steden zijn ons werkterrein. Ondanks alle snelle veranderingen, de opkomst van slimme netwerken, smart grids en smart cities, blijven er kernwaarden als rode draad door onze ontwerpen lopen. Hoe voegen ontwerpen zich naar het omringend stedelijk weefsel, hoe verhouden ze zich tot de historie van de plek, wat maakt een plek tot een aangename verblijfsruimte. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden vormt de analyse een belangrijk deel van onze opgave.

Op basis van deze analyses werken wij aan plannen met een grote gelaagdheid, met gevoel voor historie, schaal en structuur en focus op duurzaamheid, maar vooral met karakter. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in onze plannen voor Dongen en Krimpen ad IJssel. In al deze plannen zijn stedenbouw en architectuur in sterke mate met elkaar verbonden. Dit verstaan wij onder integrale planontwikkeling; het verrijken van de oplossing door het kijken vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken, zodat de meest optimale oplossing ontstaat.


STEDENBOUW PROJECTEN: