Project: Oude Westen, Rotterdam.

Stedenbouw:

In een zorgvuldige aanpak van een kwetsbaar stuk historisch stadcentrum zoeken we de condities van de informele stedelijke dynamiek langs zijn randen, met het doel deze dynamiek verder het plangebied in te trekken.

Dit vergt aanpassingen van binnenuit van het niveau van openbare ruimte, via woningorganisatie en typologie tot de schaal van het architectonisch detail.

Aanpassen grid:

Analyse van de gridstructuur in relatie tot aanwezige functies en voorzieningen- voorstel voor evt. aanpassingen in grid voor stimuleren van vestigingscondities functies (school, sport, etc).

Ingrepen typologie:

In kaart brengen woontypologieën in relatie tot openbare ruimte: Hoe kan het aanpassen van typologieën leiden tot een betere sociale controle, en is er ruimte voor binding dmv PCO.

Overzicht totale aanpak:

Analyse van architectuur en bouwkundige staat: Wat is waardevol, en waar ontstaan mogelijkheden voor een stedebouwkundige acupunctuur.

Entreeverbreding Bajonetstraat:

Het oude inpandige portiek is afgesloten met een nieuwe transparante pui. Het trappenhuis is ook voorzien van een grote nieuwe pui en de trap naar de eerste verdieping is vervangen door een nieuwe stalen open trap met houten treden. Dit alles resulteert in een transparante, lichte en sociaal veilige entree.

Publicatie ”Onderhoudend”.