Project: De Binnenhoven, Dongen.

Een van de belangrijkste elementen van het plan, is dat het plan zich niet volledig tot de plangrenzen vult. Dit geeft de mogelijkheid om het bestaande parkeerterrein uit te breiden,  en om zowel parkeren als ruimtelijke kwaliteit aan de rand toe te voegen. Op deze manier wordt het plan als het ware verweven in zijn omgeving.

Binnengebied:

Volume refererend aan de grootschalige historische bebouwing, georganiseerd rond een besloten binnengebied. Hierdoor krijgt deze plek het intieme karakter van een hofje. Deze plek sluit aan op het gebied rond het gebouw van Gerba Windsor. Dit gebied is meer openbaar van karakter. Dit plein verbindt het plangebied zowel met de Hoge Ham als met het binnengebied naast de Aldi. Met name in dit deel is de inrichting van belang. Dit plein moet een beslotenheid en een mate van privé uitstralen, maar toch openbaar zijn. Dit kan  versterkt worden door het situeren van de appartementen in het Gerba Windsor gebouw direct aan de openbare ruimte.

Hoge Ham:

Het kavel aan de Hoge Ham krijgt een invulling aansluitend bij het individuele karakter van de panden aan de Hoge Ham. Wel zoekt het aansluiting in volume, materialisatie en kapvorm. Het volume van de bebouwing sluit aan op de bestaande korrel, twee of drie lagen met (schuine) kap.

Behoud van Oud:

De voorgevel van Gerba Windsor, welke nu een mooi accent geeft aan het doorzicht vanaf de Hoge Ham het plangebied in, blijft behouden.

Impressie door DIEDERENDIRRIX