Het bureau is actief op alle niveaus van het bouwen. Een team van stedenbouwkundigen, (interieur-) architecten en bouwkundigen heeft ervaring in het realiseren van een breed scala aan projecten. Hieronder vallen het ontwerpen en realiseren van stedenbouwkundige studies en plannen, woningbouw in de sociale en de vrije sector (zowel binnenstedelijke- als uitleggebieden), kantoorgebouwen in de particuliere en overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en recreatieobjecten, winkelcentra, sociaal-culturele centra, kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting.


Renovatie

De afgelopen jaren is ons bureau intensief werkzaam geweest in de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Renovaties, grootonderhoud aan bestaand bezit van woningcorporaties en beleggers. Bij dergelijke opgaven vormt de bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces… Lees Meer


Interieur

Van het ontwerpen van interieurs voor huisartsenposten, bibliotheken, kantoren en gemeentehuizen tot het vormgeven van afzonderlijke balies, maar ook het opnieuw inrichtingen van scholen en kantoren behoren tot de werkzaamheden van ons bureau… Lees Meer


Duurzaamheid

Een belangrijke vorm van duurzaamheid is behoud. Dus niet slopen, maar hergebruiken wat goed is en aanpassen waar nodig. Inmiddels hebben we diverse transformatieprojecten uitgevoerd waarbij het bestaande gebouw zoveel mogelijk wordt behouden en toch d.m.v. allerlei ingrepen woningen met een energielabel A+ zijn gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het transformatieproject Brinkwal in Nieuwegein… Lees Meer


Transformatie

Op dit moment staat in Nederland vele miljoenen vierkante meter kantooroppervlak leeg. Van een substantieel deel is de verwachting dat deze gebouwen nooit meer ingevuld zullen worden als kantoor, mede door het enorme aanbod van kwalitatief goede kantoorruimten. Een herbestemming van een kantoorfunctie naar bijvoorbeeld een woonfunctie kan de levensduur van het gebouw verlengen… Lees Meer


BIM

Sinds enkele jaren werkt A3 Architecten met het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met verscheidene projecten, uiteenlopend van renovatie tot transformatie, is hiermee inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Het werken met BIM is een methode die zorgt voor centraal beheer van data (tekening, berekeningen, inzichtelijk documenten, hoeveelheden, gebruiksaanwijzingen en berekeningen, etc.) en centrale communicatie. Eilandjesstructuur is hiermee verleden tijd… Lees Meer


Stedenbouw

Steden groeien, veranderen, verduurzamen. Steden zijn ons werkterrein. Ondanks alle snelle veranderingen, de opkomst van slimme netwerken, smart grids en smart cities, blijven er kernwaarden als rode draad door onze ontwerpen lopen. Hoe voegen ontwerpen zich naar het omringend stedelijk weefsel, hoe verhouden ze zich tot de historie van de plek, wat maakt een plek tot een aangename verblijfsruimte. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden vormt de analyse een belangrijk deel van onze opgave.¬†… Lees Meer


Utiliteit

A3¬†Architecten heeft ervaring met het ontwerpen van diverse utilitaire werken uiteenlopend van multifunctionele accommodaties, kantoorgebouwen in de particuliere en overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en recreatieobjecten, tot winkelcentra, sociaal-culturele centra, kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting… Lees Meer


Bewoners

Bewoners van de aan te pakken woningen spelen voor ons een cruciale rol in het proces van de besluitvorming. Goede voorlichting naar de bewoners is uiteraard van essentieel belang. Overleg met klankbordgroepen, planteams met bewoners, informatieavonden, inloopmiddagen, excursies tot aan workshops met bewoners behoren tot ons dagelijks werk… Lees Meer