170_Neudeflat_
Transformatie De KRaan
132_Einsteinbaan_Nieuwegein_
133_Bakenmonde Nieuwegein_
Transformatie Brinkwal

Op dit moment staat in Nederland vele miljoenen vierkante meter kantooroppervlak leeg. Van een substantieel deel is de verwachting dat deze gebouwen nooit meer ingevuld zullen worden als kantoor, mede door het enorme aanbod van kwalitatief goede kantoorruimten.

Een herbestemming van een kantoorfunctie naar bijvoorbeeld een woonfunctie kan de levensduur van het gebouw verlengen. Ook andere gebouwen met een achterhaalde functie kunnen vaak een tweede leven krijgen met een herbestemming. De bekendste transformatie waar ons bureau bij betrokken is, is de herbestemming van de Neudeflat in Utrecht.

A3 Architecten kan middels een quickscan zaken als bestemming, locatie, parkeren en de afzonderlijke componenten van een gebouw – casco, gevel, installaties – analyseren om al in een vroeg stadium de haalbaarheid van een herbestemming in kaart te brengen.

Ook is het transformeren middels ‘Legolisering’ mede door ons ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om op eenvoudige wijze kantoren te transformeren naar woningen. Het biedt ruime mogelijkheden en scoort hoog op de gebieden van flexibiliteit, kwaliteit en financiën. Het concept is onder andere toegepast op de transformatie “Einsteinbaan” in Nieuwegein, welke in 2015 werd genomineerd voor de Gulden Feniks, de Nationale Renovatieprijs.


TRANSFORMATIE PROJECTEN: