Project: Vijverzicht, Den Haag.

Het voormalige verzorgingshuis Vijverzicht staat in de Haagse wijk Bouwlust, één van de wijken die door toenmalig minister Vogelaar is aangemerkt als krachtwijk. Om aan de leegstand een einde te maken kocht Haag Wonen het gebouw aan om er tijdelijke huisvesting – zogenoemd short stay facility – in te maken voor verschillende groepen jongvolwassenen.

De oude gevel – baksteen met doorlopende betonnen vloerbanden – was bouwfysisch slecht, met nauwelijks isolatie en veel koude-bruggen. Een beperkt budget leidde aanvankelijk tot een plan om de bestaande gevel te handhaven en in te pakken met isolatie en stucwerk. A3 Architecten vond echter dat het gebouw dan nog te veel als een massa zou overkomen en maakte een ontwerp voor een nieuwe gevel met meer uitstraling en differentiatie, waardoor het gebouw tevens beter zou passen bij de nieuwe bestemming. Om redenen van duurzaamheid en uit buidgettaire overwegingen zijn zoveel mogelijk bestaande systemen toegepast.

Zinken bekleding.

De langs- en kopgevels van het woongebouw zijn voorzien van een zinken gevelbekleding. A3 Architecten koos voor dit materiaal vanwege de natuurlijk uitstraling, met op den duur een mooie patina. Om het gebouw, meer dan voorheen, een duidelijke richting te geven , is gekozen voor horizontale zinken strokenbekleding, geaccentueerd door de felsnaden.

Aan de buitenzijde van de bestaande gevels is eerst een hsb opbouw met isolatie aangebracht, waarmee de gevel voldoet aan de thermische eisen van het Bouwbesluit. Daardoor ontstonden tevens bij de ramen diepe negges van 300 tot 350 mm. Dit geeft een mooie diepe schaduwwerking. De hsb opbouw met isolatie en gevelbekleding is doorgezet tot onder het niveau van de bestaande vloerrand. Voordeel hiervan was dat de koudebrug bij de vloerrand goed werd ingepakt en dat een koof ontstond waarin de zonwerking kon worden weggewerkt.

Publicaties:
Boek ‘Een tweede leven’
klik hier voor meer foto’s