A3 Architecten B.V. is een architectenbureau dat momenteel uit een 25-tal medewerkers bestaat. De leiding berust bij de eigenaren: Wim van As en Martijn Graafmans.

Het bureau is in 1988 opgericht door Wim van As, Arno van Wezel en Hans Gijzen en gevestigd aan de Maaskade 171d op het Noordereiland te Rotterdam.

Het bureau is actief op alle niveaus van het bouwen. Een team van stedenbouwkundigen, (interieur-) architecten en bouwkundigen heeft ervaring in het realiseren van een breed scala aan projecten.

Hieronder vallen het ontwerpen en realiseren van stedenbouwkundige studies en plannen, woningbouw in de sociale en de vrije sector (zowel binnenstedelijke- als uitleggebieden), kantoorgebouwen in de particuliere en overheidssector, bibliotheken, gezondheidscentra, sport- en recreatieobjecten, winkelcentra, sociaal-culturele centra, kerkelijke centra en bedrijfshuisvesting.

Ook in het bestaande vastgoed heeft ons bureau ruime ervaring opgedaan. Renovaties, grootonderhoud aan bestaand bezit van woningcorporaties en beleggers, maar ook transformaties met functiewijziging.

Ook in de verduurzaming van gebouwen naar gasloos, NOM (NulOpdeMeter) en BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) zijn we bijzonder actief.

Bij dergelijke opgaven vormt de bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.

A3 Architecten B.V. is een bureau wat zoekt naar oplossingen. Door projecten niet enkel vanuit de architectuur, maar ook vanuit de gebruiker, de sociale kant, de techniek, de duurzaamheid en de financiƫle kant te benaderen, realiseren we doordachte projecten, welke in de loop der tijd hun waarde ook hebben bewezen.

Wim van As

Wim van As

Martijn Graafmans

Martijn Graafmans