BIM
BIM
BIM
BIM

Sinds enkele jaren werkt A3 Architecten met het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met verscheidene projecten, uiteenlopend van renovatie tot transformatie, is hiermee inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Het werken met BIM is een methode die zorgt voor centraal beheer van data (tekening, berekeningen, inzichtelijk documenten, hoeveelheden, gebruiksaanwijzingen en berekeningen, etc.) en centrale communicatie. Eilandjesstructuur is hiermee verleden tijd.

Het voordeel is tevens meer inzicht voordat de bouw start voor alle partijen, zoals de opdrachtgever, architect, constructeur, installateur en alle overige relevante bouwpartners. Alle knelpunten kunnen vooraf inzichtelijk worden gemaakt, worden besproken en direct worden opgelost, ondersteund door een uitgebreid 3D-model.

BIM protocol
Bij het opzetten van een BIM project dient vooraf een BIM protocol opgesteld te worden. In dit protocol komen o.a. de volgende zaken aan bod:

Projectinformatie, Projectdoelen en BIM ambities, Projectpartners en contactpersonen, Organisatie project, BIM proces, BIM informatie niveau componenten, Procedure samenwerking, Afspraken BIM model, Kwaliteitscontrole.

Om tot de juiste BIM afspraken te komen met de partners, is het noodzakelijk om met de opdrachtgever eerst de informatiebehoefte af te stemmen.


 BIM VOOR RENOVATIE, TRANSFORMATIE & NIEUWBOUW PROJECTEN: