Project: Woudagebouw, Utrecht.

Het voormalig betonnen Woudagebouw is gesitueerd is in het centrum van Utrecht. Voorheen was het gebouw een contradictie in haar omgeving. Door het gebouw terug te brengen naar enkel een casco is A3 Architecten in staat geweest met een nieuwe gevel meer aansluiting te vinden met de omgeving en een meer huiselijkere uitstraling te creëren voor de toekomstige woonfunctie.

Met de nieuwe gevel is gezocht naar een nieuwe typologie die meer aansluit bij het nieuwe wonen en bij de omgeving van Utrecht, het kazernetype. De opbouw van de nieuwe gevel is gevormd naar voorbeeld van verschillende omringende gebouwen. Daardoor heeft de nieuwe gevel een klassieke verdeling met een plint, middendeel en beëindiging.

De plint wordt opgebouwd met een betonnen basement die vervlochten wordt met zorgvuldig gedetailleerd verticaal metselwerk. De plint heeft een afwijkend karakter in verhouding tot de rest van de gevel, hier vindt namelijk een ander raamritme plaats en heeft de gevel meer plasticiteit. De terugliggende raampartijen zorgen voor meer interactie met de straat.

Vervolgens vertoond de gevelverdeling boven de plint een rustige ritmiek met haar verdeling van ramen en vlakken. Deze ritmiek versterkt vooral de verticale geleding van het gebouw om zo een statigere uitstraling te krijgen. In detail vertoont het middendeel verschillende richtingen van metselwerk om daarmee verfijning toe te brengen aan het gebouw.
De beëindiging van het gebouw toont een zorgvuldig ontworpen kroon voor het gebouw. In de kroon is het kazernetype goed zichtbaar door aangezette hoeken en de schuine kap in het middendeel van het gebouw. De beëindiging is zorgvuldig gedetailleerd met verschillende terugliggende vlakken metselwerk.

De entree is gesitueerd op de kop van het gebouw waardoor de kopgevels een kop en een staart aan het gebouw vormen. De entree vormt een dominant element in de kopgevel doordat het door het standaard ritme heen steekt en een dubbele hoogte van kader toont.