Project: De Laren, Almere.

Het plan voor De Laren ligt binnen Almere Haven. Dit deel wordt gekenmerkt door haar groene karakter. Hierbinnen liggen woonvelden met een kleinschalige, dorpse structuur.

De uitgangspunten:

De stedenbouwkundige opzet van de deelgebieden D en F zijn afgestemd op dit kleinschalig en groen karakter van zijn omgeving. Binnen de verschillende deelgebieden zijn een aantal belangrijke bindende factoren aanwezig. Dit zijn:

– Wonen aan het sportpark;
De woningen langs de rand van het sportpark vormen de statige overgang tussen park en woongebieden. De wand vormt het element, maar binnen deze wand, gevormd door lange blokken, zijn de individuele woningen duidelijk leesbaar.

– Intiem karakter van de woonstraten;
De woonstraten krijgen in contrast tot het wonen aan het park een intiem karakter. Smalle profielen en lage gootlijn zorgen voor een meer besloten sfeer dan langs de parkrand.

– Het groene karakter;
Grote groene structuren vormen de kamers waarbinnen de verschillende velden liggen. Door aandacht voor groene erfscheidingen en hagen worden deze woonvelden verankerd aan de groene hoofdstructuur.