Project: Dekkenplan, Zoetermeer.

Bij oplevering in de jaren zeventig waren de dekwoningen heel vernieuwend. In plaats van huizen in een straat wilden de architecten woningen bouwen waarbij de auto wel in de buurt was, maar niet in het zicht.

Daarom ontwierpen ze woningen aan een autoloze straat, het dek, met daaronder halfopen parkeergelegenheid. Bij de oplevering was er veel waardering voor deze nieuwe manier van bouwen. Mensen waren blij met het autoloze dek en de gezellige pleintjes waar kinderen veilig konden spelen.

Leefbaarheid van de woondekken laat te wensen over.

Nu, zoveel jaren verder, zien we ook de nadelen van de dekwoningen. Het is lastig en duur om de smalle, steeds verspringende woondekken te onderhouden. In de parkeerstraten is weinig sociale controle. Daardoor is er veel overlast van hangjongeren, vandalisme en vervuiling. Openbaar gebied en privéterrein lopen bijna ongemerkt in elkaar over. Fietsers en scooterrijders gebruiken de dekken als doorgaande route; hard rijdende auto’s in de garages zorgen voor gevaarlijke situaties.

Daar komt nog bij dat de dekken nu ongeveer veertig jaar oud zijn en sommige onderdelen versleten zijn.

Ingrepen:
– Versterken identiteit per woondek door nieuwe inrichting;
– Verbeteren relatie tussen wonen en openbare ruimte door aanpak erfscheidingen;
– Creëren van herkenbare hoofdentrees per dek;
– Aanbrengen van duidelijke oriëntatiepunten.