Project: Korrelbeton, Hoek van Holland.

ruimtelijk kader:
– karakter Pr. Hendrikstraat
– relatie tussen verschillende plekken
– aansluiten op bestaande structuur
– verbindingen en zichtlijnen
– relatie tussen stad en haven
– verschillende bebouwingsvlekken
– flexibele invulling