Project: ASVZ De Lage Weide, Pendrecht.

De kern van de opgave ligt in het realiseren van zorgwoningen en een KDC. Het landelijk karakter van het stedenbouwkundig plan vormt hiervoor de onderlegger. Aangezien wij als bureau eerder betrokken zijn geweest bij de opgave voor de waterdriehoek, weten wij hoeveel partijen bij een dergelijke opgave betrokken zijn. Wij kiezen er dan ook voor om deze onderlegger zoveel mogelijk te handhaven. Wel is het interessant om te zien hoe het oorspronkelijke model van de Brink is verschoven, waarschijnlijk onder invloed van hinder- en geluidscontouren. Wij vinden dit idee van de Brink als centrale en gemeenschappelijke plek, waaromheen zich de functies organiseren een sterk concept. De kern van de opgave ligt voor ons dan ook in de vraag, hoe wij elementen als het gevraagde programma, de geluidscontouren, de landelijke omgeving samensmeden tot een plan, waarin nog steeds het concept van de Brink naar voren komt.