Project: Nieuwbouw Mendelweg, Boskoop.

Langs de westrand van de Mendelweg, tussen wijk en spoorzone, liggen drie flats. Deze drie flats vormen, ondanks hun verschillende typologie een sterke eenheid met elkaar. Deze eenheid ligt in de maat van de blokken, de positie van de blokken ten opzichte van elkaar, maar ook in de architectuur. De samenhang tussen de drie blokken zit met name in de stedenbouwkundige context. Zowel de groenzone tussen woongebouwen en spoor, als de groenzone tussen Mendelweg en blokken, hebben een sterk bindend karakter. Door de verschillende manier waarop de blokken met hun plint in de openbare ruimte staat, wordt het onderling verschil tussen de blokken versterkt. Ondanks dat de blokken een eenheid vormen, is het van belang dat hun eigen identiteit houden.

Deze eigen identiteit versterken we op twee manieren; door de blokken fysiek los te houden van elkaar, en door de architectuur van het aan te pakken blok anders te benaderen dan de overige twee blokken. Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is iets anders dan voor de renovatie. Uiteraard streven we in de renovatie ook naar een zo groot mogelijke woning. Maar met nieuwbouw kunnen we de volledige bestemmingsplanvlek gebruiken. Door het lifttrappenhuis en het noodtrappenhuis aan de achterzijde van de woningen te plaatsen, kunnen we voor de woningen een stramienmaat van 7400 mm halen. Met deze beukmaat kunnen we op meer punten voldoen aan het PvE.