Project: Oranjebuurt, Boven-Hardinxveld.

De bouwsteen van het stedenbouwkundig plan is de Van Wijnen woning, uitgebreid met een aantal verbijzonderingen, te weten: tuitgevels, hoekdetails, luifels, sierschoorstenen, windveren en bijzondere erfscheidingen ter plaatse van belangrijke hoeken. De architectuur in dit plangebied is gericht op de samenhang. De aansluiting bij de overige bebouwing is een belangrijk onderdeel. Deze samenhang zit in de opbouw van de blokken. Deze blokken zijn als geheel ontworpen. Binnen deze blokken zijn de individuele woningen leesbaar.

De architectuur refereert aan de bestaande en de omliggende blokken. Dit komt met name tot uiting in het gebruik van verschillende detailleringen van verbijzondering van de voordeur, welke ook in de huidige bebouwing aanwezig is. Ook sierschoorstenen op de diverse kopgevels zijn zichtbare elementen vanuit de architectuur van de omliggende wijk, welke in het huidige plan terugkomen als verbijzondering van de kopgevels. De hoeken zijn belangrijke elementen. Hier wordt in het plan dan ook veel aandacht aan besteed.

Kopgevels hebben een grote impact op de uitstraling van het plan. Kopgevels grenzend aan de openbare ruimte, of in het zicht van een woonkamer, krijgen dus allemaal een verbijzondering, in de vorm van schoorsteen, kopgevelraam, of luifel die om de hoek grijpt. Ook is veel aandacht besteed aan gootdetails en aan metselwerkverbanden.