Project: sloop-/ nieuwbouw Putsebocht, Rotterdam

Aan de Putsebocht te Rotterdam zijn de bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor in totaal 50 nieuwbouwwoningen. De woningen zijn net als de oorspronkelijke bebouwing verdeeld over 2 stroken. De vier hoeken zijn geaccentueerd met extra hoogte en door toepassing van erkers en Franse balkons. De gevels zijn versierd met ornamentiek in witte stenen en de woningtoegangen worden verbijzonderd door verticale penanten donker metselwerk.

Parkeren gebeurd verscholen in hoven binnen de blokken achter een gemetselde erfafscheiding.