Project: ZSW Gouda, Gouda (oost)

Het plangebied is gelegen in Gouda Oost. Deze na-oorlogse wijk bevat met name middelhoogbouw portiek-etage woningen. De blokken liggen in open stempels in het groen. De dragers van het plangebied zijn lange groene assen en waterlopen.

De kern opgave voor de ZSW ligt in het handhaven en versterken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten en het geven van een impuls aan de architectuur en woningtypologie. De opgave maakt onderdeel uit van de grotere ontwikkeling om Gouda Oost te revitaliseren, een afgewogen keuze van de op het eerste gezicht tegenstrijdige kernpunten; samenhang en eigen identiteit.

Een nieuw perspectief.

Woning Typologieën:

De woning typologieën bieden een aanvulling en verrijking van het huidige aanbod. Deze herkenbaarheid en identiteit van deze nieuwe typologieën wordt versterkt door de diversiteit van de architectuur en de materialisatie. Om toch de samenhang te waarborgen, zijn de erfscheidingen mee ontworpen. Samen met het centrale autoluwe plein en de verbindingen en doorzichten naar ”De Oversteek”, het park en de Verzetslaan, zorgen deze voor een sterke samenhang.