Project: Patersweg, Oud-Krispijn Dordrecht

De locatie aan de Patersweg is gelegen in Oud Krispijn. Deze wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte met bomenrijke singels, gekromde lanen, zichtassen op de Grote Kerktoren, voortuinen met hagen en een rijke architectuur.

Het plan bestaat uit 76 woningen. Met een lichte steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. Ook de diepe voortuinen en de groene erfscheiding dragen hieraan bij. Hierdoor krijgt het plan zijn eigen identiteit en sluit het tegelijk mooi aan bij de bestaande omgeving.

Het versterken van de stedenbouwkundige samenhang tussen het plangebied en de wijk behoort ook tot onze belangrijkste uitgangspunten, welke de basis voor onze visie vormen. Onze visie geldt dus niet alleen voor de invulling van de kavels, maar heeft een doorkijk naar het totale plangebied, gericht op balans tussen vrijheid en samenhang in beeld en programma (woonvisie) en de verrijking van de wijk, voortbordurend op de huidige initiatieven.