Project: Maatpak Noordereiland, Rotterdam.

Het kavel aan de Ruyterstraat 36 gelegen op het noordoostelijke gedeelte van het Noordereiland is een ideale plek om met een kleine groep particulieren (bouwgroep) een woongebouw te maken. Er kan aan diverse doelgroepen gedacht worden, bijvoorbeeld acht 55+ huishoudens. Doordat de bouwgroep direct opdrachtgever wordt, biedt dit de kans om zowel specifieke bewonerswensen als ‘het collectieve’ in het woongebouw extra aandacht te geven.

Programma van eisen:
Het gehanteerde PvE is een mogelijke variant. Er zijn uiteraard vele varianten mogelijk, maar voor deze studie is uitgegaan van: 8 woningen voor 55+ huishoudens (GBO woning ca. 115-160m2), 1 logeerwoning, 1 atelier aan woning ca. 80m2, bedrijfsruimte ca. 90m2, ca. 70m2 collectieve binnenruimte (bijvoorbeeld relax/sport), 8 inpandige parkeerplaatsen en bergingen.

Het complex:
De bewoners kiezen hun plek in het blok, waardoor een 3D verkavelingsmodel ontstaat. De beschikbare bouwenveloppe biedt meer ruimte dan nodig voor het PvE. Het is hierdoor mogelijk grote openingen in het gebouw te maken. Naast dat deze sparingen de ruimtelijke belevening van het binnengebied versterken, worden er tevens verschillende ‘stappen’ van collectief naar privé gecreëerd.Om nog meer licht en ruimte te geven aan het binnengebied is er gekozen voor een relatief ondiep woningtype van ca. 7,5m.