Project: Bakemabuurt, Amsterdam.

De plint van de huidige blokken is schraal, gesloten en onveilig. De eenvoudige portieken zijn krap en geven momenteel geen toegang naar de bergingen en het nu nog afgesloten binnen-gebied.

In onze stedenbouwkundige en landschappelijke inrichtingsvoorstellen, gebaseerd op het BGSV- model, wordt de situatie van het parkeren omgedraaid en geven de nieuwe woonstraten mogelijkheden tot verbetering. Door de entree van de huidige portieken uit te breiden naar de naastgelegen beuken ontstaat ruimte bij het binnenkomen en geeft deze dubbele maat van entree meer transparantie en daarmee veiligheid in de plint. Deze dubbele entreehal kan worden voorzien van een luifel (met verlichting) zodat in de architectuur beide ruimten worden gekoppeld en de aanduiding in de ontstane woonstraten wordt verbeterd. Daarnaast uiteraard het praktische voordeel van droog binnenkomen bij slechte weersomstandigheden.

Ook kunnen de nieuwe postkasten en het bellentableau in de nieuwe pui beter worden vorm gegeven. Doordat het parkeren voor een groot deel naar de huidige binnenhoven wordt verplaatst is een ingang voor de bewoners naar de portieken in onze ogen noodzakelijk. Daarnaast geven deze nieuw te maken en de entrees aan de hofkant transparantie in de plint en daarmee ook doorzicht en veiligheid. Ook deze entree worden voorzien van een kleine luifel met verlichting.