Project: Rietveld Woningen, Utrecht.

388 Rietveld woningen zijn verdeeld over twee stempels: genaamd Tjepmahof en Rijnesteinhof en maken deel uit van de naoorlogse wijk Hoograven. Met het nieuwe ontwerp is het originele gevelbeeld teruggehaald in combinatie met energetische verbetering naar label A. Het ontwerp is dus een verbetering op het gebied van woonkwaliteit, energie en esthetiek en dit alles in bewoonde staat.

Voor het stedenbouwkundige plan van Nieuw-Hoograven kreeg Gerrit Rietveld zijn eerste opdracht voor volkswoningbouw. Rietveld heeft de woningen op een nieuwe wijze eigen gemaakt door zijn nadrukkelijk keuze voor eenheid in architectuur. De blokken vormen een familie met elk een eigen identiteit door verschil in detail. Met name de betonranden, maar ook kleurenschema’s zijn hierbij als belangrijkste onderdelen van de gebouwen bestempeld. Diversiteit in type woningen maakt de woonblokken beschikbaar voor verschillende doelgroepen en ontstaat er een mini samenleving binnen de Rietveldwoningen.

De Utrechtse wijk waarin de Rietveldwoningen zijn gevestigd, werd ontworpen volgens het model van de ‘Wijkgedachte’. Stedenbouwer C.M. van der Stad introduceerde hier ‘De stempel’. Deze bestaat uit wooneenheden in de vorm van hoven met woningen bestemd voor alle inkomensgroepen, leeftijden en uiteenlopende gezinsgrootte. De stempels bestaan uit een centrale, met bestrating ingericht, binnenhof met aan beide zijden twee groene binnentuinen.

De blokken hebben verschillende ontsluitingen waardoor er eengezinswoningen, portieken en galerijen ontstaan. Hoewel de woningen en blokken variëren, heeft Rietveld een eenheid in de buitengevel gebracht. Alle woningen hebben voor en achter een glazen pui van vloer tot plafond met slanke, witte kozijnen. De puien hebben boven en onder matglas met aan de onderzijde een gekleurd paneel. Langs de dakrand loopt een smalle strook met donkere kozijnen.

Diverse eerdere renovaties, zoals het toepassen van kunststof kozijnen met plat profiel, hebben in de loop van de jaren het evenwichtige en sterke gevelbeeld verstoord.

Het originele gevelbeeld met karakteristieke kleurstelling van Rietveld wordt zorgvuldig hersteld door A3 Architecten. De belangrijkste esthetische onderdelen worden door het ontwerp teruggehaald. De entrees van de portiekblokken worden verbeterd door een lichtbeton luifel in dezelfde stijl als de originele gevelbanden. Dit element zorgt voor herkenning en verbetering van het ‘thuiskomen’. Tot slot wordt naast het sterker wordende gevelbeeld, ook de woningen energetisch verbeterd door een sprong naar label A.