Project: Olympusflat, Rotterdam-Hillegersberg.

De Olympusflat in Hillegersberg is een ontwerp van Fiolet, één van de meest productieve architecten uit de Rotterdamse wederopbouw. Door haar rijke gelaagdheid heeft de Olympusflat steeds een andere werking op verschillende schaalniveaus. Van grote afstand zien we dat de flat functioneert als belangrijke landmark, een stedenbouwkundig oriëntatiepunt binnen de omgeving van Hillegersberg. Op het volgende schaalniveau wordt de horizontale geleding van belang en benadrukt daarmee de smallere ritmiek van de constructie. Ten slotte vervult de materialisatie het gebouw een laatste dimensie. Hoe dichterbij men komt, hoe rijker het gebouw wordt aan detail.

De flat heeft een typisch jaren ’50/’60 uiterlijk. We zien gemetselde kopgevels waarbinnen een duidelijke verdeling van functies plaatsvindt. Het gebouw is vooral vanuit de functionaliteit benaderd en kent daarom een eenvoud in vorm, materiaal en kleur. Er ontstaat een duidelijke structuur: een begin en eind met daartussen een strak ritme waarbinnen de woningen zijn bedacht.

Het onderzoek van de gevelbekleding lag in hoe het gebouw op de verschillende schaal niveau’s werkt. Van veraf als een vlak zodat het de landmark functie van de flat versterkt en van dichtbij het detail wat zorgt voor verfijning en menselijke maat. Daar is de horizontale geleding, middels de lichte banden om aan te sluiten op de balkons, ook van belang. De gekozen lichte kleur zorgt tenslotte voor een fris, nieuw en chique uiterlijk.

Een nieuwe luifel zorgt voor een sterkere beëindiging die tegelijk de installaties op het dak verder aan het zicht ontneemt.