Project: De Toekomst, Vlaardingen.

Programma:
Herdifferentiatie, optoppen, toevoegen nieuwe entree’s en gevelvernieuwing.

De Toekomst Zuid in de Vlaardingse wijk Holy-Zuidoost is een typische jaren zestig wijk uit de periode van de wederopbouw. Gestapelde bebouwing omgeven door breed opgezette collectieve groene ruimten.

De woningen voldeden allang niet meer aan de huidige normen voor energiezuinigheid en wooncomfort. Reden voor corporatie Waterweg Wonen om voor dit complex een ingrijpend plan voor cascorenovatie te formuleren, waarbij de bewoners intensief werden betrokken.

De opdracht voor de wijk Holy Zuidoost te Vlaardingen bestaat uit cascorenovatie van 6 flatgebouwen.

Publicaties:
Renovatie nr. 1