Project: Open botencentrum, Bruinisse.

Begin 2009 is A3 Architecten uit Rotterdam gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden voor een Open Boten Centrum te Bruinisse, op De Grevelingendam. Deze ambities rijken echter verder dan de zeilschool. Met een breder programma word op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van de plannen voor een Open Boten Watersportcentrum, waarbij verschillende duurzaamheidsapecten centraal staan. Er word hierbij gedacht aan een cluster van watersport gerelateerde functies, allen gericht op het open boten zeilen. De Grevelingendam zou hiervoor een prima mogelijkheid bieden.