Project: Markiezaat College, Bergen op Zoom.

Eén van de kwaliteiten van het bestaande plan was de overzichtelijke opbouw met een heldere structuur. Met de uitbreiding is hierop aangesloten door de afzonderlijke afdelingen herkenbaar te maken als individuele volumes. De verschillende afdelingen worden ontsloten via een ruime binnenstraat, die op meerdere plaatsen relaties heeft met buitenruimten en zo tot een licht ruimtelijk geheel wordt gevormd.

Impressie: ©Dhondt