Project: MFA, Zwijndrecht.

Bij stedenbouwkundige inpassingen wordt getracht de structuur van de bestaande bebouwing  en openbare ruimte te versterken. Daarnaast speelt het bevorderen van de sociale veiligheid en het versterken van de relatie van het gebouw met zijn directe omgeving een belangrijke rol.

De zichtlijnen in de stedenbouwkundige structuur bestaan uit drie richtingen die samenkomen op de locatie.  Deze plaats is met de verschillende richtingen bepalend voor de wijze waarop het volume van het MFA in onderdelen wordt vorm gegeven. De verschillen in het ruimtelijk programma tussen onderdelen met een wijkfunctie en die met een bovenwijks karakter vragen om meerdere entrees van het complex. Vanuit een centrale plek zijn de verschillende onderdelen van het p.v.e. zichtbaar en bereikbaar. De verschillende elementen van het ruimtelijk programma zijn duidelijk afleesbaar zijn in het totale plan.

De opzet van de plattegronden gaat uit van het definieerden van een aantal plekken maar tegelijk ook het bieden van een aantal plekken die nader kunnen worden ingevuld door de gebruiker. Op deze wijze nodigt het gebouw uit tot een creatieve interactie met de geboden ruimte.