Project: Vlaemsche Hoeve, Vlijmen.

De oriëntatie van het woongebouw is dusdanig, dat de bezonning en het verkeerslawaai op dezelfde gevel zijn gesitueerd. Dit zorgde voor een lastige ontwerpopgave. Als oplossing is gekozen voor een lage aarden wal waarin de bergingen en garages zich bevinden gecombineerd met een geluidsscherm van staal en glas aan de woningen.

Deze oplossing reduceert de geluidsbelasting op de woninggevel tot een maximum van 55 dB.