Project: Van Dyckstraat, Den Haag-Schilderswijk

Eéngezinswoningen in de Schilderswijk te Den Haag.

Al sinds 2003 wordt er door Haag Wonen en Kristal onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van het zogenaamde ‘Aangekocht bezit’. Hieronder valt ook de Van Dijckstraat. Voor de Van Dijckstraat geldt dat het spanningsveld tussen ambitie en de financiële realiteit van een project in de Schilderswijk de besluitvorming vertraagd heeft. Het DT van Haag Wonen heeft begin 2011 een helder besluit genomen: In een versneld ontwikkelingstraject moet een snel en eenvoudig bouwplan worden gerealiseerd met koopwoningen.