Project: Woudagebouw, Utrecht.

Het voormalig betonnen Woudagebouw is gesitueerd is in het centrum van Utrecht. Voorheen was het gebouw een contradictie in haar omgeving. De omgeving bevatte vooral gebouwen met bakstenen materialisering, verfijnde detaillering en bewuste, fijnschalige proporties. Het Woudagebouw vertoonde daarentegen een harde betonnen façade met proporties en detaillering die robuust, grof en zwaar overkwamen.

 Door het gebouw terug te brengen naar enkel een casco, is A3 Architecten in staat geweest met een nieuwe gevel meer aansluiting te vinden met de omgeving van Utrecht. Met zorgvuldig onderzoek is gezocht naar een nieuwe verschijningsvorm die een warme en meer huiselijkere uitstraling bevat om zo de nieuwe kwaliteit van het wonen te benadrukken.

Met de nieuwe gevel is gezocht naar een nieuwe typologie die meer aansluit bij het nieuwe wonen en bij de omgeving van Utrecht. Daarbij is gekozen voor een kazernetype waarbij de hoeken van het gebouw worden aangezet en het middendeel lager en meer bescheiden wordt gedetailleerd. De opbouw van de nieuwe gevel is gevormd naar voorbeeld van verschillende omringende gebouwen. Daardoor heeft de nieuwe gevel een klassieke verdeling met een plint, middendeel en beëindiging.

 De plint wordt opgebouwd met een betonnen basement die vervlochten wordt met zorgvuldig gedetailleerd verticaal metselwerk. De plint heeft een afwijkend karakter in verhouding tot de rest van de gevel, hier vindt namelijk een ander raamritme plaats en heeft de gevel meer plasticiteit. De terugliggende raampartijen zorgen voor meer interactie met de straat.

Vervolgens vertoond de gevelverdeling boven de plint een rustige ritmiek met haar verdeling van ramen en vlakken. Deze ritmiek versterkt vooral de verticale geleding van het gebouw om zo een statigere uitstraling te krijgen. In detail vertoont het middendeel verschillende richtingen van metselwerk om daarmee verfijning toe te brengen aan het gebouw.

De beëindiging van het gebouw toont een zorgvuldig ontworpen kroon voor het gebouw. In de kroon is het kazernetype goed zichtbaar door aangezette hoeken en de schuine kap in het middendeel van het gebouw.  De beëindiging is zorgvuldig gedetailleerd met verschillende terugliggende vlakken metselwerk.

De entree is gesitueerd op de kop van het gebouw waardoor de kopgevels een kop en een staart aan het gebouw vormen. Door het kazernetype zijn de hoeken zijn hoger gedetailleerd dan het middendeel en worden opvallende raampartijen geaccentueerd door witte kaders. De entree vormt een dominant element in de kopgevel doordat het door het standaard ritme heen steekt en een dubbele hoogte van kader toont.