Project: Florijncollege, Breda.

Nieuwbouw en renovatie van een deel van het voormalige Ignatius ziekenhuis ten behoeve van het Florijncollege. Het bestaande deel van het Ignatius ziekenhuis is gerenoveerd en bestemd voor lerarenkamers en stafruimten. In de kappen zijn twee collegezalen ontworpen.

Aan de bestaande bebouwing zijn twee vleugels geformeerd met leslokalen. Deze vleugels hebben een architectuur die qua materiaalgebruik en schaal verwijst naar de bestaande voorbouw. In het middengebied is een nieuwe aula geplaatst met corridors naar de vleugels en een verbinding d.m.v. een garderobe en hal met de bestaande bouw. Deze aula heeft een eigentijdse architectuur met een gevelbekleding van metalen geprofileerde platen.