Project in ontwikkeling – De Meijert in Mijdrecht

Op 23 januari 2024 was er een inloopavond in het gemeentehuis in Mijdrecht. Dit was georganiseerd door de gemeente in samenwerking met ontwikkelaars De Vries en Verburg en Bolton Ontwikkeling. Tijdens deze inloopbijeenkomst werd er informatie gegeven over de huidige plannen, de planning, de ontwerpbestemmingsplannen en onderwerpen zoals parkeren en groen. De informatiepanelen die deze avond getoond zijn, vindt u hier (klik)

De Meijert-locatie omvat het terrein van het vroegere zalencomplex ‘De Meijert’ en het huidige terrein van Tennisvereniging Mijdrecht (TVM). Door het samenvoegen van de tennisverenigingen is er ruimte ontstaan voor woningbouw.

In opdracht van Cazas Wonen en De Vries en Verburg ontwerpt A3 Architecten 2 appartementencomplexen met totaal 90 appartementen en 8 eengezinswoningen.

In samenwerking met Gemeente De Ronde Venen is er hard gewerkt aan dit plan. De bestemmingsplannen liggen ter inzage tot en met 9 februari 2024. Geïnteresseerde kunnen deze digitaal inzien (klik)