Prijsvraag levert 100 sociale huurwoningen op

Geplaatst in: Selectie, Woningbouw

Almere heeft een grote behoefte aan betaalbare woningen. Almere kent relatief veel moderne, grotere en dus duurdere huurwoningen, terwijl er een groeiende behoefte is aan goedkope huurwoningen. Daarom heeft de gemeente samen met het Woningbouwatelier in maart 2015 een uitvraag gedaan aan ‘de markt’ met de opgave: realiseer sociale huurwoningen met een maximale kale huur van € 550. De gemeente schreef daarom in maart vorig jaar de prijsvraag Goedhuurwoningen uit. In totaal werden er twintig ideeën ingestuurd. Vijf plannen konden verder worden uitgewerkt. De uiteindelijke twee prijswinnaars hebben ingezet op zo min mogelijk energieverlies in de woningen en het gebruik van onder meer zonnepanelen.

Het plan van Trebbe-De Alliantie bevat circa 60 grondgebonden woningen, naar een ontwerp van A3 Architecten, met een oppervlak tussen de 80 en 110m2. De huurprijs bedraagt 550 euro. De woningen zijn duurzaam en energiezuinig met een EPC van 0. Ook op andere vlakken zijn de woningen duurzaam. Zo zijn er keuzes gemaakt in het materiaalgebruik die een gunstige uitwerking hebben op zowel de aanschafwaarde als de onderhoudslasten. Daarnaast zijn de woningen door de flexibele indeling geschikt voor verschillende doelgroepen zoals starters, éénoudergezinnen en gezinnen. Corporatie De Alliantie treedt als exploitant van de woningen op.

Bron: http://trebbe.nl/actueel.aspx?id=16656