Omgevingsvergunning voor de Groenstraat verleend.

Geplaatst in: omgevingsvergunning, Nieuwbouw

De omgevingsvergunning voor de Groenstraat is verleend! In januari wordt de locatie bouwrijp gemaakt, waarna in februari wordt gestart met de bouw van het woon- zorgcomplex en de 10 grondgebonden huurwoningen.

Aan de Groenstraat in Tilburg waren een vijftal bedrijfshallen gesitueerd welke in februari 2019 plaats gaan maken voor een zorgcomplex met een medisch centrum en 10 grondgebonden woningen. Het zorgcomplex bestaat uit een medisch centrum op de begane grond en 32 zorgappartementen op de 1e en 2e verdieping. De opdrachtgever is een particulier belegger en heeft Prince gevraagd het volledige procesmanagement op zich te nemen.

Namens Prince Projecten is Edwin Prince aangesteld als projectdirecteur voor de ontwikkeling van het zorgcomplex en de woningen en de aanleg van het openbaar gebied. Samen met deze belegger is Prince verantwoordelijk voor de aansturing van het stedenbouwkundig ontwerpproces, de coördinatie van de civieltechnische voorbereiding en de bouw, de contractvorming en vergunningen. Tevens is Prince eindverantwoordelijk voor de planning en de grondexploitatie.