Gewonnen!!! Tender Moerwijk-Oost te Den Haag

Trots zijn we, op de gewonnen tender voor de nieuwbouw langs de Ulenpasstraat, Zijpendalstraat, Hackfortstraat en Verwoldestraat in Den Haag Moerwijk.

In een ontwerpteam met Van Wijnen heeft ons plan de hoogste punten gescoord in de tender die was uitgeschreven door de WOM Den Haag Zuid West en Vestia.

In het plan, wat bestaat uit een groot aantal sociale huur- en koopwoningen, hebben we de aansluiting gezocht bij de wijk.

 

Moerwijk-Oost is één van de eerste wijken die in de wederopbouwperiode is gerealiseerd. Dudok, de architect die zocht naar evenwicht tussen klassieke en moderne stedenbouwkundige en architectonische thema’s, gaf Moerwijk een duidelijk herkenbare signatuur mee. Hierdoor onderscheidt de wijk zich van de later gerealiseerde wijken in Den Haag Zuid West.

 

Dudok-signatuur

De herkenbare Dudok-signatuur is de kracht van Moerwijk-Oost. Met de ontwikkeling van Ulenpasstraat hebben we er bewust voor gekozen niet te onderscheiden. We vertalen de in de jaren vijftig ingezette stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit naar een hedendaagse, fijne leefomgeving. Door op zorgvuldige wijze bestaande woningen en nieuw te bouwen woningen letterlijk aan te laten sluiten op de zo typische Dudok stijl van de wijk, versterken we de signatuur en samenhang van de wijk.

 

Het Dudok-handschrift is zichtbaar in zowel de stedenbouwkundige opzet als in de architectuur en zijn detaillering.

Op stedenbouwkundig niveau vormen de blokken heldere en eenduidige ensembles; open woonblokken waarbinnen de groenstructuur duidelijk zichtbaar is. Deze blokken worden verbonden door eenduidige kappen en plinten.

Bron afbeelding: Must Stedenbouw BV