Dordrecht wijkontwikkeling Dubbeldam

Woningcorporatie Trivire en ontwikkelende bouwer Trebbe hebben op 23 augustus 2023 de samenwerkingsovereenkomst voor de wijkontwikkeling Dubbeldam in Dordrecht ondertekend. De wijkontwikkeling bestaat uit de sloop van 114 woningen en appartementen en het terug bouwen van 115 woningen en 40 appartementen.

Dubbeldam is een wijk met een dorps karakter en is gelegen aan de oostkant van Dordrecht. Ons bureau, A3 Architecten maakt de ontwerpen voor deze omvangrijke wijkontwikkeling.

Het nieuwe deel van Dubbeldam wordt een leefbare en gezonde groene wijk, naar een ontwerp van ons Bureau en Buro Waalbrug. Bestaande groenstructuren worden versterkt en de hoeveelheid openbaar groen wordt vergroot. Een centrale groene ‘loper ’verbindt de wijk van oost naar west. Het appartementencomplex krijgt een groene binnentuin.

Planning

Als alles voorspoedig verloopt, start in het voorjaar van 2025 de bouw van de eerste fase van de woningen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd en naar verwachting is het nieuwe deel van Dubbeldam eind 2027/begin 2028 gereed.